FAŞİZM KOŞULLARINDA HAKLARIN TEK GÜVENCESİ DİRENİŞTİR

EBRU ve AYTAÇ İŞTE BUNUN İÇİN DİRENİYOR

MEVZİLERİMİZİ KORUMAK İÇİN DİRENMEKTEN BAŞKA YOLUMUZ YOKTUR

Faşizmin karakteristik özelliğidir; kendinden olmayana, kendisine biat etmeyene yaşam hakkı tanımaz. Önünde sonunda teslim almak, biat ettirmek için her yolu dener. Bugün barolara yönelik tasfiye saldırısıyla, Ankara’da buna direnen avukatlara yönelik polis saldırısıyla faşizmin bu gerçek yüzü bir kez daha açığa çıkmıştır.

AKP faşizmi halkı teslim almak için herkese saldırıyor. Emeğiyle üreten, yaratan, alın teriyle geçinen işçiye, memura, üç kuruşa mahkum ettiği emekliye saldırıyor. Doğasını, toprağını, dağlarını, dereleri savunan köylüye saldırıyor. Halkın haber alma hakkını savunan, bunun gereğini yerine getirmeye çalışan gazetecilere saldırıyor. İş isteyene, ekmek isteyene, adalet isteyene saldırıyor. Öğrenciye saldırıyor, siyasetçiye saldırıyor… Yetmiyor bu saldırılar karşısında halkın haklarını savunan avukatlara da saldırıyor. Kısaca; AKP faşizmi, temsil ettiği sınıfın, tekellerin ve sermayenin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Ve bunun önünde duran, durma potansiyeli olan herkese saldırıyor.

Bu saldırılardan -teorik olarak da “hak savunucuları” olan- avukatlar da nasibini alıyor. AKP faşizmi bugün tek tek avukatları ve avukatların meslek örgütleri olan baroları teslim almak, biat ettirmek için her yolu deniyor. Bunun son örneği Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen çoklu baro sistemini öngören değişikliklerdir. Bu taslakla özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde birden fazla baro kurulmasının önü açılıyor. Yani büyük ve iktidara muhalif barolara alternatif, faşizmin keyfiliklerini ve hukuksuzluklarını meşrulaştırmanın aracı olacak barolar kurulmasının önü açılıyor. Bunun anlamı şudur: AKP faşizmi, biat ettiremediği, önünde eğilmeyen, faşizmin keyfiliklerine, hukuksuzluklarına sessiz kalmayan barolar yerine AKP’li avukatlardan oluşan barolar kurmayı hedefliyor. Bugün barolar ve avukatlar bu yasa taslağına karşı bu yüzden direniyor. Avukatların meslek örgütü olan, avukatların haklarını savunması ve savunmaya yönelik bu saldırıya karşı durması gereken Türkiye Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu ise AKP ile işbirliği yaparak bu saldırıyı meşrulaştırıyor.

56 ilin baro başkanı baroları tasfiye etmeyi amaçlayan bu saldırıya karşı demokratik haklarını kullanarak tepkilerini göstermek için geçtiğimiz 19 Haziran’da “Savunma Yürüyor” sloganıyla Ankara’ya yürüyüş başlattı. Baro başkanlarının bu yasal, demokratik, meşru eylemleri de AKP’nin emrindeki polis tarafından önce barikatla, ardından baro başkanlarına ve desteğe gelen avukatlara polisin fiziki saldırısıyla engellendi. Avukatlar tekmelendi, yumruklandı, yerlerde sürüklendi. Barolar ve avukatlar bu saldırıya da direnişle karşılık verdi. Gündüz yakıcı sıcağa, gece yağan yoğun yağmura rağmen direnmeye devam ettiler. Çünkü artık bu saldırılara karşı direnmekten başka yol olmadığı bir kez daha görüldü. Ve sonunda direniş kazandı. Polis barikatları kaldırıldı. Baro başkanları ve avukatların yürüyüşlerine devam ettiler.

Elbette barolara, avukatlara yönelik saldırı da direniş de yeni değildir. AKP faşizmi avukatları hizaya getirmeye, avukatlığı kendi çizdiği sınırlar içine hapsetmeye dönük politikasını hayata geçirmeye 12 Eylül 2017’de halkın avukatlarına yönelik saldırılarıyla başladı. Önce halkın avukatlarına saldırdı, devrimci avukatlığı tasfiye etmek istedi. Bunun için halkın avukatlarından 17’sini yalanlarla, komplolarla tutsak etti. Kendi uydurdukları gizli tanıklarla, iftiracıların yalanlarıyla, kendi hukuklarını da yok sayarak 17 avukata 159 yıl ceza verdiler.  Bu saldırı yalnızca halkın avukatlarına yönelik bir saldırı değildi. Bir bütün olarak avukatlığa saldırıydı. En başından beri bunu ifade ettik. Halkın avukatları bir barikattır, bu barikat yıkılırsa faşizmin saldırılarından herkes nasibini alacak dedik. Halkın avukatları bu barikatı daha da güçlendirmek için direnişi seçti. Halkın tutsak avukatları Ebru ve Aytaç yüzlerce gündür açlıklarıyla işte bunun için direniyor. Ebru ve Aytaç’ın adil yargılanma hakkı için, özgürce avukatlık yapabilmek için başladıkları ve aylardır sürdürdükleri ölüm orucu direnişiyle bugün baro başkanlarının ve avukatların meydanlardaki direnişi bu nedenle birbirinden bağımsız değildir.

Ebru ve Aytaç’ın direnişi bugün baro başkanlarına da avukatlara da bu saldırılar karşısında direnme gücü veriyor, moral oluyor, yol gösteriyor. Bu gerçeği kimse inkar edemez. Hukuksuzluklar, keyfilikler, adaletsizlikler karşısında hak savunucusu avukatlar ve barolar da dahil olmak üzere herkesin sustuğu, halkın bir bütün olarak karanlık ve sessizlikle teslim alınmaya çalışıldığı bir dönemde Ebru ve Aytaç’ın direnişi karanlık denizin ortasında bir deniz feneri işlevi görüyor. Ebru ve Aytaç yaktıkları direniş ateşiyle bugün baro başkanlarının da avukatların da yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Onların sesine Ebru ve Aytaç’ın sesi de ekleniyor. Şuna inanıyoruz ki; bu iki direniş birbirini besleyecek, direnişler büyüyecek ve zaferle sonuçlanacak!

Sonuç olarak diyoruz ki; avukatlık mesleğine ve avukatlara yönelik saldırı halkın avukatlarına yönelik saldırıyla başlamış, şimdi baroları hizaya getirme saldırısıyla son noktasına varmıştır. Bu saldırıya karşı da, Ebru ve Aytaç’ın yaptığı gibi, direnmekten başka yol yoktur. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları olmak üzere ülkemizdeki 56 baro başkanının, AKP faşizminin baroları tasfiye etmeye yönelik saldırısı karşısında başlattıkları Ankara yürüyüşü bu nedenle haklı ve meşrudur. Bu yürüyüşün engellenmesine karşı avukatların direnişi haklı ve meşrudur. Bu direnişi desteklemek, direnişe omuz vermek her avukatın, her hak savunucusunun hakkı ve görevidir. 

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER!

SELAM OLSUN DİRENEN AVUKATLARA,

SELAM OLSUN YOLU AÇAN, YOLU AYDINLATAN EBRU VE AYTAÇ’A!

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

HALKIN HUKUK BÜROSU-ENTERNASYONAL BÜRO

HALKIN HUKUK BÜROSU/ENTERNASYONAL BÜRO

PEOPLE’S LAW OFFICE / INTERNATIONAL OFFICE

e-mail: hhb.iplo@gmail.com

gsm: +30 697 0 39 37 35

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here